DPt

 

PAz Pg v v g aAiz CrAiİ Aif, CȢޥr, wgĪ gAi êAi DPt. SV grAi PU ģAivAiİ sgvz F izs PAiiZgu DgAz, 1927g. D EArAii grAi Pj AAiiV zAiP iw, ģgAd v Pt qĪ gzñzAU zsP۪V PAiigAz 1936g.

1947g sgv vAv qzU DPt Dg g PAzU U 18 mlgU Av. Ez Pê zñz dASAi Pq 11g֣ iv vĥwv. Pê wv 2.5 zñP Ez ëvVv. vAvAvg F ez gu vjvV qɬv. v DPt 215 gPAzU MUArz, Ezg 144 rAiA ê PAi (JA.q) U 54 PAi (J.q) v 139 Js.JA. mlgU Az. zñz Pq 91.42g zñz g AgĪ DPt zñz Pq 99.13g dvU vĥwz. DPt zñz 24 sU U 146 DqĨsU Jg ģ vĥwz. zò êAiİ DPt 17 gAi U 10 zò sU߼UAqAv 27 sU ê iqwz.

AUg DPt

CA ʸg gdz jU Uj rĪAv AUj DPt PAz DgAszz 1955g. 50 Q m xz mlg AiĢAz. Azt grAi PAiP, g sã E, Qe, dvAi PAz Pgv jĪ Az zz PAiPU AiP Gv۪ Sw, Qw vAzPn֪. Cvv۪ Utlz zsgU v PAiPU vjĪzg evU DqĪiw F v ztgƥz vAz jAi AUg DPt PAzP vz. AiĢAz gz aAv, Pȶ, jg, v, GzU iUz, Ļ zsQAig zz P0iPUU AAzAv 26P Z ŸPU PnVz. U Az, Afë, g v P z E jg Pjv gtUzg, OAi U v Aifv Pv Pjv PAiPU aѣ dvU vĥ JA PgtAz Pm gƥz gvAz. AiĪdg İ gtU v컸 PAz İ gtU PAiiUgU Kr, Ƹ ýUAi gUgg lֺQz QwU DPt vVz.

Js.JA. gʣ 101.3 Umӣ 2001g ɥAg 1jAz PAiigAv. igPm sU 27 dƣ 2002g DgAsv. JPl ê 2002g dį 1jAz PAiigAs irzg, Js.JA. 100.4)g AVv Zɯ Cv t 2004g dj 26gAz GzlUArv.

 

J.J. gêo,

Aiz zPg, DPt,

gds g, AUg -01

zgt-

22259292 (PZj)

23398989 (ģ)

22259292 (sP)

9448507496 (ƨʯ)

 

UAz L.L.J.

Ģ AzPg, DPt v sU,

AUg. zgt 22258293 (PZj)

ƨʯ 9448470276

 

td g ê (zs sgw) - sgvz İAiİ egv g İAi n֣AU DgAsUArv. 1927g dįʣ sgwAi qPAU PA vtP egvU v Aifv egvU g iqĪ ƮP İ gz Zz sU sjĪ Aiv irv. 1934g F ZlĪnP Av Vv. U Pz gAvg aAvAi Avg PAz Pg DPtAi zssgw êAiİ egv PluU CĪw rv. F êAi 1957g CPçg 3gAz PAiigAs irv. FU F êAiģ td g PAzV v jwAiİ jwVz. F QAiAiİ AUg td g PAz CPçg 18gAz 1970g D nAiİ ܣqɬv.

zz jwAiİ AUg td g êAi g sgwAi igPm QAiiVz. zsgqzgĪ v zg A v 8 xP ZɯU ƮP egv gUvz. evU 5 ܽAi grAi PAzU gAU g sgwU igPm zgQPq ĸwz. 2000 rAg 9gAz AUg J JJA ܬAz Js.JA.U jvUArv.

.. z

AiP Ai zPg, J, DPt,

AUg

zgt 22268697

26781010 (ģ)

ƨʯ 9845124091.

 

zgz

 

zgz MAz dP êAi g A. Ez z Cw zqzz v e Az. PtP U CȢ PAiPU gPV Pê Czs v PAiP g êAir AiVPV F ê DgAszz 1959g ɥAg 15gAz. Ezg Cw R eAiAzg 1982g 9 K QqPl - Kq 82AU Pg mɰ jZĹz. Ez zñz zȱ izsz Ƹ CzsAiĪ gɬv. Ez 1984g CvAv vjv guU A rv. r.r. DU zñz Jq mlgU Crv. Ezg sV 2005g iZ 31g CAvP zgz 1314 mlgU AzĪAvAi. (r.r. 1 UV 1188 U 121 rr 2P U Evg 5) zgz v 56 rAi PAzU U ez jzAv 23 GU ZɯU Az.

F Q zgzz r.r.1 ( ) 1188 mlgU gAz zñz .77.5g sƨsUz 89.6g dASAiģ vĥwz. zgzz xP Aiiz r.r.1 g R CAUz iw, Pt U ģgAdAi PAiPU g iqwz. Ezg iw sU iZg U PP AiU߼UArz. Pt PAiPU EAgUA gAi P z央Ai, Ai.f.., .L.E.n, J.L.E.n v Evg Aifv PAiPUz lAU Am (e gt), mg Qe (jg Dzsjv g PAiP), Awۣ vg Pz g g r.r.1g g iqUwz. E ģgAd PAiPU q q qʰ ƥ, Zav EvU MUArz.

zgz ifP -DyP zu, gAi KPv v eP ģès CrPU zq PtPAiģ rz. dP ê g AAiiz zgz v PAiPU dAS AiAvt, PlA Pt, jg v jg vî, ĻAijU, P̽U U öv dAUP CUvz id Pt AzñU g iqwz. evU zgzz R Ai Qq, zñz P v AwU aѣ Mv rz. Ezg sfv e F Uj zsU PjAiiVz. EA CAve (EAlgm) AiUz zgz Pq Ez CrPArz, Ezg sV zAv EgĪ PPg zgz CAvez vqVĪ iwAiģ ĮsV Pê i˸ QP iqĪzgAU PAlg qAiwzg.

zgz g Avz PAiP ê iqwz. MAz gAi, zòP U ܽAi. gAi PAiPz Ai U WlU gz J sUz dvAiģ zȶAiİlPAq gƦUvz. zòP PAiPU rr Zɯ DzsjvVz, gdU gdzsAi PAzU Aiz PAi w۪. 11 zòP sU GU ZɯU (DgJJJ) DAii gdU mlgUߪA.

aѣ iwUV http://www.ddindia.gov.in http://www.ddnews.com CAve vtU AQ.

AUg zgz

Gv۪ i, Azg jg U Gz Uj JAz Svz PlP gdz gdzs AUj jAi QjlP vAz Uj rz Ag 1, 1981g. CAz AUj zgzz g g PAz ܥAiiv. Ez gevz PqUAiiV Pq r dvU sv. DAiAv Ez r P, Aw, CȢ Aid U v dvU vĦĪ At AiıAiiVz. AUg zgz PAiP it PAzVz 1983g. Ez 19 Ag 1983jAz Pq Ģ gP CĪ irPnv. Cz zgz Aiİ Pq i Pq jZĸv. 1982jAz Ez Pg mĵ U Aifv PAiPU Ag 1, 1985jAz PAiUvv. 1988g ܥAiiz Ƹ rAi ZAi aѣ PAiP itP CP irPnv. Dzg, EzP dz wgĪ Qz 1990g. gdz J J..n.U DU AUg PAzP AQv. Ezg sV gezAv EgĪ dv zòP PAiP QĪAvv. F zs 1991g DU 15gAz zòP sAi GU PAiigAs irv. Ez 1 dj 2000Az 24 UAm gz t itz AiiV jvAiiv. r rAiiV UAzs r AwP gAiĨsjAiiV PAiwz F U OavtV ZAz JAz Avg Pgt iqv. EAz zgz AUg gdz Pq 76.2g zñz wv 82.4g dvAiģ vĥwz.

AUg zgz PAzz zòP iZg sU w v 6 Pq Ģ AaPU g iqwz. AUg zgz PAz gdz Aw U P wA P wzs qwz. PAz zt JA öPAir Cvv۪ t PxU, PzAjU djU vĦw۪.

 

PlP

JZ..n.

12 AUg, zsgq, UĮU, , AUg, ʸg, gAiZg, U, AUg (r.r. ), zsgq (r.r.), UĮU (r.r. ), ʸg (r.r. )

J..n.

47 CgPg, Cxt, UPm, Am, Pt, ɼU, j, ɼAUr, sl̼, zg, eg, aP̪Ug, aPr, avzU, zAqð, ztUg, UzU, lUj, UAUw, UPP, g, wۺ, jAig, Ƽ gåg, ƸzU, Ƹm, ģUAz, EAr, Pgg, Pïg Uï ï, Pƥ, PĪm, Aq, rPj, rUg, ʸg, Uq, vg, gAiZg, gzU, gt¨ɣg, Ug, Aqg, g, vPm, wlg, vĪPg, GqĦ, j (r.r.), ztUg (r.r.)

Jn

7 z, ƫ gV, PrV, zsVj, Pñg, AUj, ļ.

 

ĺñ eò

Aiz zPg,

zgz PAz,

e.. Ug, AUg

zgt - 23333831 (PZj)

26670688 (ģ)

23333098 (sP)

9448490240 (ƨʯ)

 

AigAit. .J.

dAn zPg (Ģ sU)

zgt 2343977 (PZj)

23218968 (ģ)

23333990 (sP)

9448490242 (ƨʯ)

 

Pv Zg zAi 

Pv Zg zAi CvP Az 1953g. AZP Aid Zg A JAz PgAiįz Ez U Zg PAiPzr ܦv. Avg 1959g t itz zAiĪ EzPV ܦv. 22 zòP PZjU G۪jAiİ Ml 268 Pv Zg WlPU ezAU Ez Pgz zs PAiPU U wU dvU vĦĪ PAi iqwz.

Pgz wU U PAiPUU Zg qĪz v dg F w, PAiPUU U Avg JAz v Pv Zg WlP eU ƮP PrPjĪz Ezg Pv. F zAiz Zg WlPU v Zg PAiPUU av z, UA ZZ, dP s, ZgAQgt EvU Krvz.

F Pv Zg WlPU ܽAi Gv, U, gAi z Uz vAv Zgu, UtgevUAz d zAiP CȢ PAiPU iw qvz.

aѣ gUU http://mib.nic.in/dfp

 

PlPz Pv Zg zAi (r.Js..)

AUj r.Js.. zòP PZjAiģ 1958g ܦv. DgAsz zòP PZjAi Cãz 4 Pv Zg WlPU Ezݪ. Pɮ zPU P PlPz Pv Zg WlPU AS 10P KjPAiiv. AUg, , ʸg, U, avzU, j, UĮU, eg, ɼU, zsgqz WlPU zòP PZjAi U Mnv.

Avg zñ wAiģ UģzlPAq Pv Zg zAi iw, Pt A (L.E.) PAiZlĪnPAiģ PlPz DgAv. DgAsz Pê AZP AidU PAPvVz zAi 1959g rJs JAz g iAPz P LE zñz ifP DyP ɼtUAi J AiU gV vĥĪv.

L.E.. õ Az PAiPU evU rAi i z KrUwz. Kq eUw, ðAi PĪ PAiP, P̼ P v PP gâ Ai, t Pt v ĻAijU CPg Pjv Az PAiPU zAi Krwz. zQt PlPz êĪgm WlP U Gvg PlPz j WlPU MAzq PɺQ Kq eUw, Ļ CPg PjvAv õ U gt Az PAiPU KrVz.

v U Uī DgU, ˶Pv v Jzɺ Gt¸īP Ev ĺvz AiUU aѣ Mv r PlA DgU PjvAv Zg zAi CPUƽz. Jzɺ v컸Ī sgwAi e (..J.L)z AiUz AUg rJs zòP PZj gezAv AiiAi (L.JA.J) PzAi U wêvgz Zg rz.

.J. ĺñgg, L.L.J.

dAn zPg, rJs,

6 ĺr, Js AU,

PAAi z, PgAU,

AUg - 560034

zgt - 25538191 (PZj)

26481166 (ģ)

25538191 (sP)

 

egv v zȱ Zg zAi (r.J..)

Pgz PAiPU v wU U İ rAii gAz Zg iqĪ ģAi AAi r.J..., v v g aAiz egv WlP 1955 CPçg 1gAz egv v zȱZg zAi JA Ƹ ɸjAU aAiz CAU PZjAiiV gƥUArv. Avg K 4, 1959g Ez ESAi R JAz Wöv. d zAiz ifP - DyP eUw GAl iqĪz, qv U dg QvgVĪz, id PqwgĪ ĸU U djU wP rĪ n֣ rJ zsv.

rJ PAz Pgz MAz İ rAii egv AAiiV PAi wz. evU PAz Pgz aAiU, ESU egv CUvU v izs Plu V itz ê AAiiVAi zrAiwz. evU PAz Pgz ESUU izs PAivAv U Aid gƦĪzg evU Czg CĵףP vl֢Az İ rAii g r A PAi r.J.. iqwz.

F A ZgPV egv, z, Ⱥv Zg sP, U ð g, Uq g, AZj ǰø vU ï egv g, Pg q, g g EvU߼UAq Zg, QgĺvU, øg, PAqg EvU߼UAq Ģv Zg, vtP (m) egv, AVvAi zs, egv, Aifv PAiP, Qgav jzAv U Zg EvU zsV PƼwz.

r.J... zñzAv PZjU Az, Gv۪ e MUArz. AUg U UĪwAiİ Jgq zòP PZjU, Pîv v Zɣʣ Jgq zòP vgu PAz, 7 AZj z , 7 PlA Pt WlP U 21 i Pv z WlPU jzAv Ml 35 Pv z WlPU Az.

r.J... AUg

AUg UgzgĪ zòP PZj DgAszz 1982g. zs gdU zs ESU, dP Aiz GݪU, iv qz gAi U CAvgAi Pgvg AU v Aiv AUĺAvz μPAiAU AUg PZj õ zU Krv Az. vAv gl, t , sgv Azr Eqwz, ĻAijU CPg, v v U, ifP Ai v CPg, Kq, ĺv UA, q. .Dg. CAqg, D APgZAi, vf Ĩs ZAzsø, gAi i P PAiP Ev AiU U KrgĪ zU F Q Rz. Ezz rJ øgU, sîgU, Pm, PAqg, PgvU, qjU, wav, Ⱥv sPU, i q, AAi g, Qgav, Pav EvU Pq vz.

J.. sAP L.L.J
zòP zPg, r.J...,
- AU, ɮ ĺr, PAAi z,

PgAU
, AUg -34.
zgt
-25536624/23 (PZj)

25428885 (ģ)
25520663 (sP)

rJAi Ƹ egv zg

rJ egv zgU juPjAiiVz, Ez 1-10-2002jAz ejU Az. Ez ɥAg 2001g zg zsgu wAi sgU Dzsjz.

 aѣ gUU www.davp.nic.in CAve vt AQz. 

Zav sU (Film Division)

v v g aAiz F izs WlP PAz Pgz PAiPU ZgPV Pav U iZg zU vAiijvz. Pz 50 U CAiİ zñ Pl֪ PAiz zñz dv QAiĪV μAv gæĪ PAi Ez irz. F sUz zsAizñU gAi zȶPã Az, Ez gAi PAiPU ejiq dg v컸Ī v F U Pt qĪ Pɮ iqwz. evU F ɮz jAiģ U AzAiĪ zñ zñU PPjU vĦwz.

F sU PavU, iZg zU v PAzܣ AʤAz vAiijvz. gPu U PlA PtP AAz avU zɺAz U gƥPU UiAvg zȶ֬Az zòP PAzUz Pîv U AUj Uvz. gd Pgz PavU U jïU AAi qUqAiİ jgv۪. F sU AmU, AZv zȱ, rAi PmU v PavU v zñ zñU gƥPU vguAi P̣ igl iqvz.

Pav, Qg U Cõ avU Lz CAvgAi avv KrĪ ƮP F sU z Pav ZAi zq QAiiV gƫz.

aѣ gUU CAve vt AQz. http://www.filmdivision.org

Zav sU: zQt Ai it PAz, AUg

zQt Ai it PAz, Zav sU AUj ܥAiizz 1982g. PLANAidAir ܥAiiz PAz, Ut PPjUVAi Ī avU DgU, ˶Pv, PlA Aid, gzQu zs, CPgv, jg, Pê ˺z, izP zz ê ju U Evg dAv ĸU DzsjzVz. F avU sgv Pgz AidU U CȢ PAiPUU P Zg MzVv۪.

Zav sUz AUg PAz 60-70 ĵU CAi Qg avU zQt sgvz sUz Pq, vļ, vɮU, įAiiA U Evg GsU vAiijwz. F avU ģgAdvPVgĪzg evU Pt qvz. Ezg Asu, v U AVv Egvz. F avU RV Pv Zg zAiz ZgPjU v Zg PAiPU PƼvg. zgz PAzz zòP PAzU EAx avU g iqv۪.

Zav sUz AUg PAz jv i Q U CUv U At Ʈsv PAiU Az, gƥPU, PavU Zav v rAi izjAiİ MAz jr Ī CĨs U x߼UArz. F PıvU PjAiiUĪ AVID 9000 AP zs zQt Ai it PAzz Zav U rAi itPV CrVz. Ez Zav U rAi itPV CUvgĪ J zsz zs zt Ī CvzsĤP rfl Aiģ Az. PAzz Zav U rAi PgU, U gPqgU, ɼQ zsU v 16 JA.JA. ʣP AP AiAv MUArz. Ezz zQt Ai it PAz 35 JA.JA. PavU i izjAiį vz.

PAiĥ,

S ܥPg,
Zav sU,
A.11, ĵ PAAq, Ug,
AUg -560027.
zgt 22220787 (PZj)
23443441 (ģ)
2222819 (sP)
9880918569 ƨʯ

J.J. Ugd,
iPg, JDg惡,
Zav sU,
r AU, MAz ĺr,
PAAi z, PgAU,
AUg -560034.
zgt 25538190 (PZj)
23353174(ģ)
25538192 (sP)
 

sgv Pgz gAi Zav AUUg (J.Js.J.L.)

J.Js.J.L. ( A DgPʪ Ds EArAii) v v g aAiz izs WlPV ܥAiizz, sɧj 1964g. Ezg PAz ܣ u. J.Js.J.L.U AUg, Pîv v wgĪAvgz g zòP PAzU. J.Js.J.L. g R GzñUAzg:

1. sgvz Zav gAg0iģ A ýUU G ZavU zs, U AgPu iqĪz.

2. sVPgt, zvA z۪d v ZavP AAzAv Azs PUƼz.

3. i AwAi ZgP PAzV PAi Īz.

J.Js.J.L. vAz R PAiPĪAzg i Pt Aid. Ez Qg U WAi av A PøUVz, Ez Js.n.L.L. U Evg PtP U AwP AU AiUz qɸUwz.

J.Js.J.L. AUg.

J.Js.J.L. zòP PZj AUj ܥAiizz 1981g. Cz AgPu vgu UAxAi (J.r.J)U iU vjĪ GzñAz. A ƸnU, Pt AU, AwP AWlU, i CzsAiģ PAzU, Aif AidAir PlP, DAzszñ U vļģr z央AiUgĪ PU Ezg zgVz, zòAi U zñz 110 iU Aid qAiwzg. F avU gƥz J.Js.J.L. zòP PZjAi vgu UAxAiz s.

v dAn z AidAir AUj av A ƸnAi AiUz AUj av sAUtz PP ZavU z qɸUwz. EzP uAi J.Js.J.L. iU gʸwz.

J.Js.J.L. zʤPU U AivPPUAz Ģ vtPU U RU AU滹, AgQvz Pq. i gtU Ez Aixv AgQvz. Ģ vtPU gvV, Ƹ U Ai avU Pjv Ģ, i PU, ɣgﶥ iZg, GvU, z igAs, i GݪAi Dx Pjv iwAiģ AUPV RjUvz. Ez i GvUUV U AUg z央Aiz A sUz zyU U dPg sPV l UAxAiĪ Pq wz.

i it v qĪ PAAi Aq

Aʣ PAzܣ AgĪ Al q Ds A nPõ zñz U zñz gU vAiigz avU dP zP P۪ JA U zsj itPjĪ AAiiVz. Ez v v g ESAi Dqv uU Ml vP AAiiVz. Azsz 7 jZzz PâAi n 60g CrAiİ iU dP zP Adg iqĪ uUjPAiģ Az.

AqAi zsz it vU qvz. `Ai' it v Aiiz Azsz dP zPV qUvz. `J' it v AiĸjU iv zĪ AzszAU qUvz. `Ai.J' it v CAv dP zP Dzg 12 zƼV P̽U Pg iUzz gwۣAU qUvz. v `J' it v PPjU iv CAzg zg, Ev..UU iv zĪAv gv qUvz. F it vU AqAi zòP PZjUz AUg, Pîv, Zɣ, PlP, UĪw, zz, A, zɺ v wgĪAvgz ƮP qUvz. AqAi zsgz gz A nPm Cm n î zVz.

i it v qĪ PAAi AqAi AUg zòP PZj ZavU dP zP CA U it v qĪ PAi 14, 1984jAz iqwz.

J. ZAzRg,
zòP CPj,
4 ĺr, r. AU,
PAAi z, PgAU,
AUg.
zgt 25525164 (PZj)
2856339 (ģ)
25529995 (sP)
9886129450 (ƨʯ) 

AVv U lP sU

AVv v lP sU DPtAi MAz WlPV CvP Az, 1954g. Avg 1960g EzP vAv izs WlPz ܣi qv. FU Ez v v g aAiz Cã AAiiVz. zs gAi PAiPU U UiAvg zñz Cj r ez v AzP A iUU xV PƼ ĪV F A ܦVz.

F sU, gAi KPv, ifP - DyP AidU, qPl CȢ AidU EvU Azñ U Gzñ dvU juPjAiiV ģl֪Av A lP, v, lP, AAiil, ez VvU, ez v qPl lPU, zs U ɼQ PAiPU jzAv z PU PƼvz. zɺAiİ PAz PZj AgĪ sU 12 zòP PAzU, 7 Ur PAzU, Dg ES lP vAqU, 9 qU ģgAd AU, g v ɼQ WlP v gAaAiİ MAz qPl AiVP Aid, Ezz Īig 700 Azv vAqU v 1000 DAi nAiİ ܣqz Pzg vAq MUArz. AUg, zɺ U Cz v 1zs ɼQ WlPU MUArz. 10 zòP PAzU å, ZArWg, zɺ, UĪw, R, Zɣ, u, Pîv, AUg U gAaAiİ.

aѣ iwUV http://mib.nic.in/sdd CAve vt AQz.

AUj AVv v lP sU

Er zQt sgvz PAi AgĪ AUg Ai PAz 1968g CvP Av. 1982g zs U ɼQ WlP AUj zQt sgv sU zs ɼQ PAiP gƦ ܥUArv. 1996g zòP PZj AUj ܥUArv. Pg gdz ZlĪnPU Pq F PAzz U Mrv.

L.E.. ZlĪnPU AUg PAz CvAv R v z. w Ez PlP v PgU 3 gP Z PAiPU DAifv Az. PlPz 40 Azv vAqU U Pgz 20 vAqU ƮP zs ez PgUAU L.E.. ZlĪnPU F Jgq gdU PƼUwz.

AiPU, Pȵ jev (ul), VVåz, ø PA, jPx, vU A, â lP, qƼ Ptv, gU, AiQt v lP zz PlPP AAzAv sUzAU PAiwgĪ vAqU. l, PxAUA, MlAvį, g̰, AiQt U lP Pgz Pɮ PgUV.

zs v ɼQ PAiPU

AUg PAzz zs v ɼQ WlP dPg Czg AiĪPjU Ew, Aw, AzAiz U wP r gg Pzg߼UAq v, AVv v lP AUU Ⱥv gAU AiUU qɸwz. F z tgAfv õsƵtUAU U DzsĤP zs ɼQ zsUAU DPtAiĪVz.

JZ.. Pȵڪw,
zòP G zPg,
AVv v v sU,
J AU, ɮ ĺr, PAAi z,
PgAU, AUg 560034.
zgt 25537993(PZj)
23211861 (ģ)
25537993 sP. 

P sU

F P sU dP Aiz Cwzq U zñz P AU R P AAiiVz. Ez ŸP U AivPPU Ģ, PUlPĪ zgz igl iqwz.F sUAz PUƼwgĪ Pɮ R PluUAzg Aid, PgPv, JAAiiAm , DeP Ev. EAV, A U Gz w g PlUĪ JAAiiAm /geUg iZg CvAv Z gż s iUzUV. Ez PAz Pg, gd Pg, dP Aiz Gݪ U Sv SV AU S EgĪ GzUz iwAiģ MzVvz.

Ez FgU Īig 7500 ml Pnz. A PPq P Ds ĺv UAAi 100P Z AlU EAV Pnz.

İ rAii EAmQê .r.U

sU DzsĤP AiUiz z PP Pnz. Ez İ rAii EAlgQê .r. AidAiģ PUArz. sĪñg zêAi, vAeg, sgwAi avP, Aa ۥ, PvĨ v ĺg˰ .r.U tUAr. D APgg -AwP v zsP Ail, Uêz gPU U vtU, PãP- z gAjP gP v sgvz Ʀ AvgPjv .r. P Aid UwAiİz.

aѣ iwUV sUz Rl CAvevt http://publicationsdivision.nic.in Qz.

Aid Pq

Aid Pq 13 Aid AaPU MAzVz. Ez w wAU P sUAz PUƼvz. Aidz Pq Dw gAsVz DU 1985g. t itz CȢ, ifP - DyP AiU v Zv zsiU U ɼP Zɮ KPP iP EzVz. F P A AiĪ iPg, CPjU, Pt vdg, zyU, Pê DAiUz DqvvP jPPAQU ģUɢz. P sU gvAgĪ ŸPU PZjAiİ iglP s. w PAq z qAiĪ 10 ŸP z Pz Pq 10g jAiiwAiģ qUvz.

gAz J.f.
AzPg, Aid,
z ĺr, Js AU,
PAAi z, PgAU,
AUg -34
zgt 25537244 (PZj)
23332988(ģ)
25537244(sP)

ZavvU zAi

zñz gAi v CAvgAi ZavvU Kr PAz Pg Zavv zAiĪ ܦz 1973g. zAiĪ zñU qAiĪ avvz sgvz μPU CP Pvz. sgvz zò avU zñU sgwAi avU PAiPĪ PƼvz. evU gAi Zav z igAs DAifvz.

AwP Aiz PVgĪ r.Js.Js. CAvgAi ú ˺zP gPVz. iz Ƹ DAiiUU Ez AP Pwz. DgUt zsU âP P F QAiAiİ sgwAi iz Utl zsU PjAiiVz.

aѣ gU http://mib.nic.in/dff  CAvevtz s.

Azs, gı v vgw sU

Azs, gı v vgw sU v PAiP U Zg PAiz izsUU iw MzVv gı PAz U iwAi sAqgV ê wz. F sU ƺ izs Pvz ĺvt wU, AiU, WlU v CȢ ZgU ߯ iw MzVvz.

F sU v ZlĪnPU F PɼPAqAv PUƼvz :

* dP ĺvz ZgUU AAzAv ߯Ai iw v gı vU grĪz.

* ɸgAv QU Qavz ZU qUq iqĪz.

* ĺvt PvU ߯ v MzVĪz.

* Jgq gı PUz EArAii- J gɥsgɣ iAiį v i rAii E EArAii Plu.

aѣ iwUUV http://rrtd.nic.in AQz. 

bAiiav sU

bAiiav Pvz bAiiav sU Cw zq it WlPVz. F sU v v g aAiz izs WlPUU U PAz U gd PgU ESUU bAiiavU gʸvz. sU i djU Pq bAiiav U gzPU igliqvz. F sUz PAz PZj zɺAiİz, ĸfv AiUAi v ĮsV zvA qAiĮ AU滹ngĪ bAiiav UjAiİgĪ zs zsz avU Ī zsU E. v bAiiav sU AzP zwAz CvzsĤP rfl vAvezv gz. sU A, Zɣ, Pîv v UĪnAiİ zòP PZjU MUArz.

sgwAi wPU Azt PAiiAi

Dg.J.L JAz Svz sgwAi wPU Azt PAiiAi CvP Az 1 dį 1956g. 1867g (Dg Pz) wP v ŸPU Azt PzU wzݥr vgĪ ƮP F A 1953g x wP DAiUz sg CAi ܥAiiv.

vP PAiU:

* zñz PlUĪ J wPU gU AU滹, AP ir Īz.

*P Wõu irPAq iZg wPUU Azt it v qĪz.

* wP U ŸP Azt PzAi GAzsUUUtV wPU PlUƼwzAi JAz SwrPƼz.

* PPg v P ýPU wĪ wPAi gt ASAi PjvAv Dg PzAi 19-Js CrAiİqɸĪz.